torstai 27. syyskuuta 2007

Doping kuntourheilussa

Stefan Wallin teki TS:n eilisessä kolumnissaan (toivottavasti) tahtomattaan lähes kaikista suomalaisista kuntoilijoista dopinghörhöjä. "Wallinin mukaan on varmaa, että dopingin käyttäjiä on kuntoilun piirissä huomattavasti enemmän kuin huippu-urheilun piirissä." Ihan totta? Mihin väite perustuu? Saattaa lukumääräisesti ehkä pitää paikkaansa. Pitääkö se suhteellisesti kuntoilijoiden määrään arvioituna paikaansa, on toinen kysymys.

En henkilökohtaisesti tunne ketään kuntoilijaa, jonka voisin väittää käyttävän dopingia. En toiseaalta tunne myöskään yhtään urheilijaa, jonka voisin väittää käyttävän dopingia. En ole koskaan nähnyt tai muutenkaan todistanut kenenkään käyttävän dopingia. Tästä huolimatta en itse varmasti pääse yhtenäkään arkipäivänä puhtain paperein läpi dopingtestistä, koska juon toista kymmentä isoa kuppia kahvia päivässä ja kofeiini löytyi Wadan listalta.

Keskustelu aiheesta jatkui tämän päivän lehdessä. "Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä on aivan tavallisia kuntoilijoita. Tekemämme kyselyn mukaan keskimääräinen dopingaineiden käyttäjä on kaupungissa asuva, alle 30-vuotias kuntosaliharrastaja, jolla on ammattiin valmistava koulutus ja joka ansaitsee säännöllisesti yli 2 000 euroa kuukaudessa. Hän joko opiskelee tai tekee töitä vakituisesti ja ahkerasti. Useimmiten hän elää myös vakituisessa parisuhteessa, kertoo projektipäällikkö Tuuli Salospohja Elämä on parasta huumetta ry:stä." Minua alkoi tässä kiinnostamaan kyselyn otos ja miten ja millaiseen kohderyhmään kysely on toteutettu. Se ei käynyt artikkelista ilmi, (mutta käy ilmi tuolta) Tutkimus on tehty Pakkotoiston sivuilla, vastaajien keski-iän ollessa 24 vuotta. Heh, se siitä tutkimuksesta.

Ihan vain vertailuksi, että Suomen suurimman kuntoklubiketjun, johon kuuluu 40 kuntoklubia ympäri suomea ja joilla on yhteensä lähes 50.000 jäsentä, jäsenistä 18-25 vuotiaita on vain 19%. 26-45 vuotiaita on taas 58%. Voidaanko siis kyseistä tutkimusta yleistää lainkaan kuntosaliharrastajiin. Ei todellakaan. Se voidaan vain yleistää Pakkotoisto-sivuja lukeviin, joista siis toden näköisesti vain pieni murto-osa on jäsenenä jossakin Suomen suurimman kuntoklubiketjun jäsensaleista.

"Suomen antidopingtoimikunnan pääsihteeri Pirjo Krouvila toteaa, että kuntourheilun puolella on arvioitu olevan anabolisten steroidien ja kasvuhormonien käyttäjiä Suomessa noin 10 000. Tuuli Salospohja arvioi oman tutkimuksensa perusteella, että jos lasketaan aktiivikäyttäjien lisäksi mukaan aineita joskus kokeilleet ja satunnaisesti käyttävät, yksistään kuntosalikävijöistä noin 16 prosenttia eli yli 30 000 käyttää dopingia." Jälleen kyselyn otos ja kohderyhmä! Suomessa on noin 450 kuntosalia. Kuntosaliharrastajia voidaan olettaa olevan yli 400.000, Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan jopa 524.000. Salospohjan on pitänyt siis laskea tutkimuksessaan kuntosalikävijöitä olevan yli puolet vähemmän. Voidaanko tutkimukseen luottaa? Kuntoliikkujia on tutkittu Suomessa olevan yli miljoona. Siis sellaisia, jotka sanovat harrastavansa ainakin jonkinlaista liikuntaa kolmesti viikossa.

Virtapohja spekuloi TS:n kolumnissaan aiheellisesti samaa aihetta. "Jos dopingtestaajat iskisivät vaikka huonomaineiselle kuntosalille tai Ruissalojuoksuun ja saisivat yhden kuntoilijan kärytettyä, niin mitä sitten? Kiellettäisiinkö tältä mustalta lampaalta kuntoilu kahdeksi vuodeksi? Vai nostettaisiinko kaikkien muiden salilla kävijöiden jäsenmaksuja? Nousisiko Ruissalojuoksun ensi vuoden osanottomaksu rangaistuksena yhden kuntoilijan eksymisestä kaidalta polulta?" Niin. Valvonta on tietysti vaikeaa. M&M on sitoutunut eväämään harjoitteluoikeuden dopingia käyttävältä henkilöltä. Valvonta on hankalaa, vaikka jonkun mielestä "laatikkoleuat" näkee jo kaukaa. Virtapohja osuu oikeaan: "Huippu-urheilussa dopingin käyttö ei ole hyväksyttyä, koska yhteiset pelisäännöt jakavat lääkkeet sallittuihin ja kiellettyihin. Kuntoilussa jokainen kuntoilija laatii itse omat sääntönsä. Se taitaa olla ongelman ydin."

Kuntoliikuntaliitto on yhdessä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa kehittänyt kuntosaleja varten antidopingsopimuksen, jonka allekirjoittaneet kuntosalit sitoutuvat kuntosaliliikuntaan puhtain ja sallituin menetelmin. M&M Kuntotalo on allekirjoittanut kyseisen antidopingsitoumuksen, jossa M&M sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään terveitä elämäntapoja ja liikunnan ja urheilun menetelmin. M&M ei hyväksy minkäänlaista urheilussa kiellettyjen dopingaineiden käyttöä, välittämistä tai mainostamista tiloissaan. (Pois lukien se kahvin litkiminen)

Nyt pitäisi vain saada Wallinilta rahat valveutuneeseen valistukseen dopingin käytön vaaroista. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi joku vaarantaa terveytensä popsimalla voimamuroja. Ehkä siihen löytyy vastaus kaikenlaisista pakkotoistoista?

29 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Muutama lyhyt kommentti edelliseen kirjoitukseen:

1. "...dopingin käyttäjiä on kuntoilun piirissä huomattavasti enemmän kuin huippu-urheilun piirissä." (...) Mihin väite perustuu? Pari lyhyttä pätkää:

Seuraava linkki johdattaa ADT:n sivuille, mistä löytyy aika paljonkin infoa asiasta mm. Timo Seppälän kynästä.
http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=8769F299

"Kilpaurheilijoiden tiedetään käyttäneen anabolisia steroideja dopingaineina voiman hankintaan ja ylikunnon poistamiseen erityisesti 1960-luvulta aina 1980-luvun puoliväliin asti. Nykyään niiden käyttö urheilussa on vähäisempää parantuneiden dopingtestien vuoksi. Sen sijaan anabolisten steroidien käyttö suurin annoksin kilpaurheilun ulkopuolella miehisen ulkomuodon kohentamiseksi on laajeneva ilmiö länsimaissa." (Ote Tuomo Karilan väitöskirjan tiivistelmästä vuodelta 2003.)

2. Kofeiini
ei ole tällä hetkellä kiellettyjen aineiden listalla, vaikka se toki yhä pohdituttaa ja keskusteluttaa asiantuntijoita aika ajoin.

3. Suomessa on n.450 KAUPALLISTA kuntosalia, joiden LISÄKSI on lukuisa määrä kunnallisia saleja. Arviot liikkuvat 150-250 välillä.

4. Kuntosaliharrastajien määrästä:

Oma tutkimukseni koskee 15-35-vuotiaita kuntosaliharrastajia. Opetusministeriön teettämän ja TNS Gallupin toteuttaman Kansallisen liikuntatutkimuksen 2005–2006 mukaan kuntosaliharjoittelu on uinnin ohella Suomen kolmanneksi suosituin liikuntamuoto kävelylenkkeilyn ja hiihdon jälkeen. Harrastajien määrä on lisääntynyt viimeisen neljän vuoden aikana 165000 henkilöllä - nykyään heitä on 19–65-vuotiaiden ikäryhmässä jo 524000. Lasten ja nuorten liikuntatutkimuksen mukaan 15–18-vuotiaita kuntosaliharrastajia on tämän lisäksi 43 000. 15–35-vuotiaiden osuus koko määrästä on kaikkiaan siis noin 60 % eli yhteensä 338 000 henkilöä. (TNS-Gallup 2006.)

5. Nyt käynnissä olevasta tutkimuksesta...

Seuraava lainaus löytyy suoraan viime keväänä julkaisemastani aineistoraportista, johon voi tutustua myös kokonaisuudessaan
http://www.pumppaa.fi
-sivuilla, tai seuraavan suoran linkin kautta:
http://www.eoph.fi/images/nudop/raportti5_2007.pdf


"Tämä raportti antaa viitteitä siitä, että Suomen 338 000 15–35-vuotiaasta kuntosaliharrastajasta suurin osa ei käytä harrastuksensa ohella mitään kehoa muokkaavia lääkeaineita, dopingia. Tämänikäisistä miespuolisista kuntosaliharrastajista (Suomessa yhteensä 195 000 henkilöä) kuitenkin yli 32 000 henkilöä on kokeillut, käyttää satunnaisesti tai säännöllisesti tämän tutkimuksen perusteella dopingaineita. Kansanterveyslaitoksen aiemman arvion mukaan noin 10 000 henkilöä käyttää Suomessa anabolisia steroideja. Tämän tutkimuksen perusteella käyttäjämäärä Suomessa näyttäisi olevan kuitenkin huomattavasti suurempi, sillä miespuolisista vastaajista n. 9 % ilmoitti kokeilleensa, käyttävänsä satunnaisesti tai säännöllisesti anabolisia hormoneja. Tämä tarkoittaisi n. 17 000 miespuolista 15–35-vuotiasta kuntosaliharrastajaa Suomessa. (...)

Edellä esitettyjä lukuja tarkempia arvioita käyttäjämääristä ei Suomessa ole tällä hetkellä saatavilla. Huomioon ottaen edellä esitettyjen suuntaa antavien määrien suuruusluokan olisi mielestäni hyvinkin tarpeellista toteuttaa laaja väestökysely tästä aiheesta. Se täydentäisi tutkimuksen aineistoa sekä mahdollistaisi aineistotriangulaation kautta kattavan kartoituksen kehon manipuloinnista ja kehoa muokkaavien lääkeaineiden käytöstä Suomessa."

6. ...ja sen aineistonkeruumetodista: (Seuraava lainaus löytyy edelleen suoraan aiemmin kirjaamani aineistoraportti -linkin takaa)

"Internetkyselyn erityisvahvuuksina voidaan pitää ainakin seuraavia seikkoja:
1. Internet ja siellä sijaitsevat keskustelupalstat ovat nykyään erittäin suosittuja ja seurattuja tiedonvälityskanavia nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.
2. Vastaajien anonymiteetti pystytään varmistamaan sähköistä tutkimuslomaketta käytettäessä varsin luotettavasti. Anonymiteetin luotettavuudella on tässä tutkimuksessa hyvin suuri merkitys, koska kyseessä on erittäin arkaluontoinen tutkimusaihe.
3. Kuntosalien ylläpitäjät eivät pysty tässä ympäristössä edes välillisesti vaikuttamaan vastaajien valikoitumiseen.

Linkki tähän tutkimukseen oli sijoitettuna 1.11.–8.12.2006 Pakkotoisto.comin yläpalkkiin, joka on keskustelufoorumilla aina näkyvillä riippumatta kulloinkin avoinna olevasta keskusteluosiosta. Keväällä 2006 suoritetun Gallupwebin TNS Metrix -mittauksen mukaan foorumi oli vierailujen määrässä Suomen Top30:ssä. Tällöin foorumilla oli viikon aikana 50000 eri käyttäjää. Pakkotoisto.comilla oli joulukuussa 2006 rekisteröityneitä käyttäjiä yli 30000. Keskustelun aloituksia oli 20.12.2006 kaikilla palstoilla yhteensä noin 58000 kappaletta, joista vajaat 8 % eli noin 4500 kappaletta löytyi doping / antidoping -osiolta. Samana päivänä klo 16 viestejä oli kaikilla palstoilla yhteensä tarkalleen 1 242 029 kappaletta, joista noin 57 000 eli alle 5 % löytyi doping / antidoping -osiolta. Näin ollen voidaan todeta, että yli 90 % kaikista keskusteluista niin aloitettujen keskustelujen kuin lähetettyjen viestien määrälläkin mitattuna käydään foorumin muilla osioilla. Pakkotoisto.com voidaan nähdä mitä parhaimpana tutkimuspaikkana tämän tyyppisen kyselyn teettämiselle, sillä kohderyhmä, 15–35-vuotiaat kuntosaliharrastajat, on erittäin hyvin edustettuna tällä foorumilla. Myös vastaajien taustatietojen perusjakaumat tukevat tätä väitettä. Tutkimuksen vastaajamäärä oli yht. 1319."

7. Ihan yleisesti:
Aihe on hankala - niin tutkittavana kuin keskusteltavanakin. Kuitenkin siitä on voitava puhua, vaikka se kuntokeskusyrittäjien kannalta onkin erityisen hankala. Yksi hyvä tilaisuus julkiseen keskusteluun tarjoutuu ensi helmikuussa, ke 6.2.2008 klo 9-16, jolloin Helsigissä, Hotelli Arhurin juhlasalissa järjestetään aiheesta paneeliseminaari. Mukaan ovat jo lupautuneet ainakin seuraavat tahot: ADT, KTL, OPM, Tulli, Poliisi (KRP), Lääkelaitos, Kuntoliikuntaliitto ja huom. myös Kuntokeskusyrittäjien puheenjohtaja Martti Autio. Lisää infoa aiheesta löytyy jatkossa myös www.pumppaa.fi -sivuilta, eli käynnissä olevan Nuoret, liikunta ja doping -projektin kotisivuilta.

Kunto Kortilla kirjoitti...

Hyvät tarkennukset!

Oletko oikeasti sitä mieltä että Pakkotoisto sivusto on ja oli oikea ja luotettava foorumi tutkimukseen, joka koskee kuntosalilla käyviä kuntoilijoita? Olisiko kannattanut tehdä vertaileva tutkimus jossakin muualla?

Mielestäni tämä aihe ei ole mitenkään kiusallinen kuntosaliyrittäjille. Se olisi vähän sama kuin latukoneen kuljettaja vaivautuisi hiihdon dopingista. Ei kai se latukoneen kuljettajan vika ole, jos hiihtäjä käryää? (Ellei sitten ole talkkarin ominaisuudessa piikitellyt)

Kyse on vain siitä, miten tutkimuksia luetaan ja miten niistä informoidaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Oletko oikeasti sitä mieltä että Pakkotoisto sivusto on ja oli oikea ja luotettava foorumi tutkimukseen, joka koskee kuntosalilla käyviä kuntoilijoita?"

Olen sitä mieltä, että koska aihetta ei ole Suomessa tutkittu aiemmin, ja koska se on arkaluontoisuudessaan rinnastettavissa huumeidenkäyttöä koskevaan tutkimukseen, niin edellisessä kommentissa tuomieni seikkojen valossa pakkotoisto oli ihan hyvä foorumi ensimmäisen tästä aiheesta tehtävän tutkimuksen tekemiselle.

Kuitenkin: aina, kun käyttäjämääriin liittyviä yleistyksiä kysytään minulta, mainitsen, ettei tässä ole kyse väestötasoisesta tutkimuksesta, vaan tutkimukseni antaa vain viitteitä käytön yleisyydestä.

"Olisiko kannattanut tehdä vertaileva tutkimus jossakin muualla?"

Aluksi tarkoitukseni olikin lähteä salikierrokselle, mutta kun tunnustelin asiaa kohderyhmäläisten ja itseni kanssa, niin päädyin tähän ratkaisuun. (Viittaan myös edellisen viestini internet-kyselyn perusteluiden kohtaan 3.)

Toinen osa aineistosta tulee koostumaan teemahaastatteluista. Tuon laadullisen aineiston anti tulee kertomaan enemmän ilmiön sisällöistä. Myös tämä laskennallinen aineisto kertoo niistä paljonkin, mutta media on tässä vaiheessa julkista keskustelua, kun se on vasta aukeamassa, kiinnostunut nimenomaan ilmiön laajuudesta, mikä on kyllä mielestäni aika ymmärrettävääkin. Toivottavasti jatkokeskusteluissa päästään asiassa yhä enenevässä määrin pintaa syvemmälle.

Anonyymi kirjoitti...

Siis ihan oikeasti vai "Internet ja siellä sijaitsevat keskustelupalstat ovat nykyään erittäin suosittuja ja seurattuja tiedonvälityskanavia nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa."

Tämä on hienoa, kun keskustelupalstoja käytetään nykyään faktiivisen tiedon keruuseen. Siis palstoja, joihin kuka tahansa voi suoltaa mitä tahansa nimimerkin tai tässäkin tapauksessa anonyymiteetin takana ja sitä pidetään sitten faktana, kun se siellä kerran lukee. Aivan uskomatonta.

Tutkimus on tehty vain ja ainoastaan Pakkotoisto-sivuston lukijoille, jolloin sitä ei voi mitenkään yleistää nuoriin, tai kuntoliikkujiin, tai kuntosalilla käyviin, tai mihinkään muuhunkaan ryhmään kuin sivuja lukeviin. Muut johtopäätkset ovat huuhaata, eikä niillä ole välttämättä totuuden kanssa mitään tekemistä.

Eihän ne sivut ole edes suunnattu kuntoilijoille. Lasken itseni erittäin aktiiviseksi kuntoilijaksi, mutta siitä huolimatta kävin nyt vasta toista kertaa kurkkaamassa kyseisiä sivuja, eivätkä ne antaneet minulle mitään. Tutkimuksella ei todellisuudessa ole mitään muuta arvoa kuin kartoittaa kyseisen sivuston lukijoiden dopingkäyttöä. Ikävä kyllä.

Sama ongelma on tietysti kuntosalissa tehtävässä tutkimuksessa. Se kertoo vain sen kuntosalin asiakkaista, ei kaikkien kuntosalien asiakkaista.

En myöskään ymmärrä lainkaan kommenttia: "Kuntosalien ylläpitäjät eivät pysty tässä ympäristössä edes välillisesti vaikuttamaan vastaajien valikoitumiseen." Miksi edes haluaisin?

Vastaavan tutkimuksen voi, pelkästä mielenkiinnosta, koska tahansa teettää asiakkaillamme ja julkaisen mielelläni tulokset. En usko yllättyväni tuloksesta, jossa pitää muistaa, että kyseinen tulos koskisi vain meidän keskustamme, ei muita kuntosaleja Suomessa, Turussa tai Itäharjulla.

Sami Hurme Anonyymiyden takaa

Kunto Kortilla kirjoitti...

Piti oikein tarkistaa se kofeiini ja onhan se siellä listalla (seurannan kohteena tänä vuonna, mutta silti):

KIELLETYT LÄÄKEAINEET

S6. PIRISTEET

Kaikki piristeet sekä niiden eri optiset (D-, L-, S-, R-, SS-, SR-, RR-, RS-, ym.) isomeerit ovat kiellettyjä lukuun ottamatta paikallisesti käytettäviä imidatsolijohdannaisia (esimerkiksi ksylometatsoliini, nafatsoliini, oksimetatsoliini ja tetrytsoliini) sekä seurannan kohteena vuonna 2007 olevia piristeitä (bupropioni, fenyyliefriini l. metaoksedriini, fenyylipropanoliamiini l. norefedriini, KOFEIINI, pipradroli, pseudoefedriini,synefriini).

http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=130AEF17-FCD5-4C8E-B69A-C589F2A68FF1#S6

Seurantaohjelma:
Havaitakseen joidenkin sallittujen aineiden liiallista käyttöä urheilussa tai joidenkin vain kilpailujen yhteydessä kiellettyjen aineiden mahdollista asiatonta liikakäyttöä harjoittelun yhteydessä WADA tarkkailee seurantaohjelmansa puitteissa dopingnäytteistä tiettyjä erikseen määrättyjä aineita (esim. piristeisiin kuuluvia aineita. Kts. tarkemmin esim. ADT:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -julkaisusta)

Anonyymi kirjoitti...

Huomenta Sami!

Ihan alkuun. Ehdotan, että jatkamme keskustelua joko sähköpostitse (osoite löytyy projektini sivuilta), tahi sitten sähköpostikierroksen kautta puhelimitse --> nokikkain. Vastaan nyt kumminkin edellisissä viesteissäsi olleisiin asiohin, ja kenties vaikka sitten. Voidaan vaikka mun puolestani tuoda tänne sitten kokouksemme loppupäätelmät kaikkien luettavaksi, jos siltä tuntuu.


1. Kofeiinin
nimi toki löytyy listalta edelleen, mutta ei siitä käryjä saa aikaan tällä hetkellä. Tämä on kuitenkin mielestäni vähän turhaa pilkunviilaamista - seuranta, keskustelu, pohdinta. En jaksanut kaivaa listaa esille, kun se ei nyt kumminkaan ole keskeisellä sijalla tässä omassa tutkimuksessani. Eiväthän kohteenani olevat kuntoilijat ole siihen liittyvän valvonnan alaisia.


2. Internet
kasvattaa tällä hetkellä suosiotaan kulttuurisen tutkimuksen paikkana. Kun kyseessä on uusi väline / media, niin tottakai sen kanssa toimiessa on vielä paljon esim. tutkimuseettisiä kysymyksiä ratkaistavana. Pysyn kuitenkin edelleen mielipiteessäni, että aiemmin esittämilläni ehdoilla ja perusteluilla se oli ihan hyvä paikka tehdä tämä tutkimus, joka antaa pohdinnan arvoisia VIITTEITÄ, ja joka ei siis ole VÄESTÖTUTKIMUS. Enempää tästä asiasta ei mielestäni ole järkevää jankata, eikä tämä loppujen lopuksi ole mikään varsinainen mielipidekysymys edes. Kyllä tuota ratkaisua pohdittiin pitkään tieteellisessä ohjausryhmässäni, ennen kuin siihen päädyttiin.

Edelleen pyydän, että luet, miten tutkimus siellä pakkiksella oikeasti toteutettiin --> Foorumin etusivulla oli linkki jne... Ja tottakai myös aineistontarkistukseen on tässä tapauksessa käytetty huomattavan paljon aikaa ja energiaa.

On selvää, että kaikki kuntosaliharrastajat eivät käy pakkiksella säännöllisesti, mutta hyvin paljon porukkaa siellä aikaansa kuitenkin viettää. (Viittaan taas aiempiin kirjeisiini, joissa tästä oli lukuja.)

3. Salikierros
olisi käsittänyt reilut parikymmentä eri tyyppistä salia ympäri Suomea. Kyseessä olisi siinä tapauksessa ollut harkinnanvarainen otos.

Eivät varmaankaan kaikki kuntosalien ylläpitäjät olisikaan halunneet vaikuttaa tuloksiin. Tutkimuksen kannalta olisi kuitenkin ollut jo sekin erittäin haitallista, että en olisi välttämättä päässyt kaikkiin valitsemiiini paikkoihin tekemään tutkimusta. Ja kyllähän myös aikoinaan syntyneet ennakkoaavistukset ovat näin jälkikäteen saaneet aika paljon tukea.

Anonyymi kirjoitti...

Vielä yksi juttu tuli tässä mieleen.

Kun jätetään ilmiön kansallisen laajuuden arviointi ja siihen liittyvät ongelmat sivuun, niin vastausten sisällölliseen analyysiin tuo tutkimusaineistoni onkin sitten jo varsin pätevä. Siksi esimerkiksi tämän blogin alusta löytyvää tyypillisen käyttäjän profiilia ei ole järkevää em. perusteluin kyseenalaistaa. Mutta keskustellahan näistä aina voi, ja kriittisesti asiaa tarkastella. sehän on hyvä vain, että pohdiskellaan.

Anonyymi kirjoitti...

Sami on tutkimuksen luotettavuuden suhteen oikeilla jäljillä. Jos tuollainen tutkimus tehtäisiin vaikka Tuuli.net keskustelussa tai Maikkarin Elixir -keskustelussa, tulos olisi varmasti toinen ja kertoisi enemmän tavallisista kuntoilijoista. Outoa, että noinkin marginaaliseen kohderyhmään suunnattua tutkimusta käytetään lähteenä arvioitaessa tavallisen kuntoilijan dopingaineen käyttöä.

Anonyymi kirjoitti...

1. Tuuli.net & elixir:
Kivoja palstoja kumpikin, mutta aika suuri osa kävijöistä tiettävästi muita, kuin kuntosaliharrastajia.

--> kohteeni on kuntoilijoista nimenomaan alaryhmä kuntosaliharrastajat. Näin ollen esimerkiksi voimaharjoittelu.net olisi parempi sivusto kuin edellä mainitut. Pakkotoisto valikoitui tutkimuspaikaksi nimenomaan siksi, että sillä sivustolla käy eniten ja eri tyyppisiä suomalaisia kuntosaliharrastajia.

-> Median otsikoinneissa "kuntosaliharrastajat" usein lyhenee muotoon "kuntoilijat". Aiemmin käytetyin muoto taisi olla tämän asian yhteydessä ennemminkin voimanostajiin viittaava termi "voimailijat" tai kehonrakentajiin viittaava termi "bodarit".
a) Henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä, että oikeastaan se on parempikin, että käytetään vain yläkäsitettä. Näin yksi sen alaryhmistä "kuntosaliharrastajat" ei ainakaan suoraan otsikoinnissa leimaannu niin paljon.
b) Toisaalta kuntoilijoita ja kuntosaliharrastajia voi mielestäni käyttää myös toistensa synonyymeina silloin, kun niistä puhutaan käsitteen "kehon muokkaus" yhteydessä.
c) Ja vielä kolmas pointti: kun nyt näyttää siltä, että käyttäjät todella ovat ihan tavallista kuntosalikansaa, niin "kuntoilija" on siihen nähden ainakin oikeamman suuntainen termi kuin voimailija tai bodari.

Harmillisita kuitenkin on, että sukupuolijakauman osalta aineistoni on vino, 260 / 1058. Senpä vuoksi en olekaan esittänyt edes viitteellisiä kansallisia yleistyksiä naisten käytöstä. (Toki niitä voi kuitenkin tehdä kyseisen aineiston suhteen.) Kunpa löytäisinkin pakkotoistoa vastaavan sivuston, joka on kuntosalilla käymistä harrastavien nuorten naisten keskuudessa yhtä suosittu kuin pakkotoisto nuorten miesten keskuudessa, niin tutkimusaineistoa voisi täydentää siltä osin! (Yksi-yhteen se ei tietenkään olisi, mutta avartaisi katsantokantaa kuitenkin naisten osalta edelleen.)

Ja keskustelu jatkukoon...

Anonyymi kirjoitti...

"...kun nyt näyttää siltä, että käyttäjät todella ovat ihan tavallista kuntosalikansaa, niin "kuntoilija" on siihen nähden ainakin oikeamman suuntainen termi kuin voimailija tai bodari." Missä Salospohja harjoittelet? Tule käymään vaikka täällä Elixiassa, niin näet sitä tavallista kuntosalikansaa. Ei näytä samanlaisilta kuin pakkotoiston sivuilla näkyvien kuvat.

Kunto Kortilla kirjoitti...

Hitsi, täällähän käydään oikein keskustelua, eikä ehdi töiltä mukaa nyt lainkaan. Täytyykin siirtää vähän seuraavan blogin kirjoitusta, että ehtii näihinkin kommentoimaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt menee kyllä jo vähän pieneksi, mutta vastaanpa nyt silti vielä, ennen kuin poistun tältä illalta ja näiltä kentiltä todellisen elämäni pariin, että
todellisuus lienee pakkiksellakin toinen, kuin mitä pelkästään sivustolla olevia kuvia ihmettelemällä saattaa kuvitella.

Kyselylomakkeessani ei pyydetty linkittämään kuvaa oheen, mutta pituutta, painoa, tavoitepainoa ja rasvaprosenttia (joka toki on vain kunkin vastaajan oma arvio, ja riippuvainen monesta ulkoisesta tekijästä, kuten nyt esimerkiksi mittarista ja mittaajasta) kysyttiin. Näitä vastauksia en ole vielä ehtinyt analysoimaan --> tulkitsemaan muutoin kuin painon ja tavoitepainon erotuksen osalta. Tulos, joka löytyy aineistoraportistakin sivuilta 22-23, ja joka vaihtelee enemmän sukupuolen kuin dopinginkäytön mukaan, ei yllättänyt.

Ja mitä vielä omaan treenaamiseeni tulee, niin kerrottakoon - vaikka meneekin jo vähän turhan henkilökohtaiseksi - että kisaamisen lopettamisen jälkeen, eli viimeiset kolme vuotta olen treenannut ja ohjannut milloin missäkin. Viimeiset pari vuotta enimmäkseen Helsingin eri saleilla, koska asuin siellä. Ihan tarkoituksella olen siis käynyt monilla eri tyyppisillä saleilla tämän projektin aikana, Elixia mukaan lukien. (Toisaalta myös aikaisemmin eli aerobic- ja painonnostoaikoinani, treenasin aika useissa erilaisissa paikoissa.) Myös M&M:llä olen käynyt muutaman kerran kaverin kanssa - mukavan oloinen paikka:-)

Anonyymi kirjoitti...

Pakkista spottaa kaikki wannabebodarit, joiden todellisuus on hämärtynyt. Laatikkoleuka, se oli hauska veto.

Anonyymi kirjoitti...

Tehtiin tutkimus aikoinaan Kakolas ja Sörkas. Kysyttii, oletko koskaan tehnyt mitään rikollista ja onko sua koskaan tuomittu mistää. Vastauksia saatii toista tuhatta, joten voidaan yleistää koko väestöön. Tutkimuksen mukaan kaikki suomalaiset on tuomittu rikoksest, mut silti 12% on syyttömii. Täs on tutkittu kuin Winklupia. Totuus löytyy tsätistä!

Kunto Kortilla kirjoitti...

Tyypillinen uusi asiakkaamme on keski-ikäinen, jolla on jotain terveydellistä ongelmaa, johon hän hakee ratkaisua. Hänellä saattaa olla ylipainoa tai tuki- ja liikuntaelimissä oireilua tai hän hakee kuntoilusta apua yleiseen huonovointisuuteen, väsymykseen ja laiskuuteen. Hän hakee meiltä virkistystä päivään, hyvää oloa ja rentoa mieltä.

Tällainen asiakas ei taida surffailla Pakkotoistossa ja silti hän on nykyään kaikkein tyypillisin nykyaikaisen kuntosalin asiakas. Olen yhä vahvasti sitä mieltä, että kyseinen sivusto palvelee oikeasti vain voimalusta tai muusta vastaavasta kiinnostunutta, jolloin tutkimustulos on myös sen mukainen.

Saattaa olla, että voimailutaustan omaava henkilö ajattelee sivuja eri tavalla, mutta ei kannata erehtyä luulemaan, että tavallinen kuntoilija hakee sieltä oikeasti apua ongelmiinsa.

Veikkaan, että esimerkiksi mainituissa tuuli.netissä ja elixirin sivuilla käy paljon kuntosalilla harjoittelevia, myös niitä naisia. Käykö siellä edellä mainittuja, tyypillisiä kuntosaliasiakkaita, niin en tiedä, kun en ole tutkinut. Voin vain olettaa.

Laatikkoleuan lainasin eräältä pääkaupunkiseudulla kuntokeskusta pyörittävän suusta. En ota kunniaa nimityksestä.

Anonyymi kirjoitti...

Kun kohteenani ovat
nuoret ja nuoret aikuiset,
15-35-vuotiaat kuntosaliharrastajat,
niin internetistä löytyvistä sivustoista pakkotoistolta tavoitin parhaiten kohderyhmäni. M&M:n tyypillinen uusi asiakas on toki sitä kuntosalikansaa, jonka voi ilolla todeta kasvattavan tällä hetkellä kuntosaliharrastajien kokonaismäärää, mutta tämä ryhmä ei ole nyt tutkimukseni kohteena. (Jos olisi ollut, en olisi varmasti lähtenyt tavoittelemaan sitä netistä, koska sieltä olisin sitä tuskin löytänyt niin hyvin, kuin kohteenani olevaa ryhmää.)

15-35-vuotiaat kuntoilua ja kehon muokkausta kuntosalilla harjoittavat nuoret ja nuoret aikuiset sen sijaan ovat tutkimukseni kohderyhmää. Myös kohteenani olevat hakevat kehon muokkauksen lisäksi hyvää oloa, rentoa mieltä ja virkistystä päiviinsä kuntosalilta, ja toisaalta uskon, että ainakin osa keski-ikäisistäkin pyrkii sisäisten tavoitteiden lisäksi muokkaamaan kroppaansa kuntosalilla vitaalimpaan ja terveellisempään suuntaan myös ulkoisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Heips, minäkin haluan jättää oman peukalonjälkeni tähän keskusteluun!
Olen tavallinen keski-ikäinen nainen, joka on jo hyväksynyt sen, ettei minusta koskaan tule missiä tai mallia, mutta enpä silti ole luovuttanut. Käyn kuntosalilla säännöllisesti, lenkkeilen, ulkoilen, mutta en naama irvessä - elämässä pitää olla myös nautintoja kuten hyvä ruoka, viini ja hyvä seura.

Olen lähes loukkaantunut, jos minut - terveellistä ruokaa ja terveitä elintapoja noudattava nainen - leimataan douppaajaksi jonkun "piip" pakkotoiston sivujen tutkimuksen perusteella! Olen itsekin ollut lapsi ja nuori ja muistan kyllä uhoamiset ja kokeilemiset, mutta hei - haloo!

M&M:ssä käy kaiken näköisiä ja kokoisia ihmisiä -toiset paremmassa kunnossa kuin toiset. Itse en enää kilpaile kuin itseni kanssa siinä, jaksanko pimeiden iltojen ja aamujen tullen raahautua kuntosalille - jokainen treeni on henkilökohtainen voitto!

On surullista, että jotkut ihmiset eivät voi hyväksyä itseään sellaisena kuin ovat, vaan turvautuvat kaiken maailman "mömmöihin". Itse olen niin kiinnostunut itsestäni ja omasta terveydestäni nyt ja tulevaisuudessa, etten voisi kuvitellakaan kääntyväni sellaisten aineiden puoleen.

Mielestäni tässä pitäisi koko Suomea ajatellen nostaa todellakin se kissa pöydälle ja tehdä oikein kunnollinen tutkimus - kyselylomake minullekin, niin takulla vastaisin rehellisesti!

Sami, järjestä M&M:ssä oma tutkimus!

Anonyymi kirjoitti...

Tilastoista kiinnostuneena kaappasin Pakkotoiston sivuilta seuraavan tiedon:

Most users ever online was 1,939, 07.05.2007 at 20:17.
Threads: 59,255, Posts: 1,589,158, Members: 38,687

Jäseniä sivuilla siis 38.687, joka on tietysti kiitettävä määrä. Tutkimuksessa oletetaan alle 35 -vuotiaita kuntosaliharrastajia olevan 338.000. Harrastajista siis runsas 10% on oletettavasti sivuilla jäseninä. Tehtyyn kyselyyn on sivuilla vastannut hieman toista tuhatta lukijaa, eli siis vain noin 3% sivuja lukevista jäsenistä.

Mitä voidaan siis olettaa? Sivuja lukevat juuri ne voimailusta kiinnostuneet ja tutkimukseen on niistä vastannut juuri ne fanaattisimmat, jotka ovat valmiita syömään vaikka kiviä, jos joku paketoi ne pilleripurkkiin.

Onko näin, on vaikea sanoa, mutta kyllä niin voisi tilastojen ja taustojen valossa olettaa. Ei voida siis yleistää edes niihin alle 35-vuotiaisiin kuntosalilla kävijöihin.

Anonyymi kirjoitti...

Huh, huh, menin aika puhki, kun luin kaikki kommentit.

Kuntoilijoiden käyttämistä "doping"-aineista ketään pitäisi kiinnostaa vain laittomat. Jako on siis selkeä: lailliset ja laittomat.

Jollain Wadan listalla voi pyykiä takamuksensa.

Anonyymi kirjoitti...

Kommenttejani edellisille kirjoittajille.

1. Keski-ikäiselle naiselle:

Tässä keskustelussa on toki jo tosi monta kirjoitusta, ja seuraavan pointtini olen tuonut esille jo monta kertaa aiemminkin, mutta kerran vielä:

Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä on nuoret ja nuoret aikuiset 15-35-vuotiaat kuntosaliharrastajat. Et siis kuulu kohteenani olevaan ryhmään, joten et voi sikäli myöskään kokea tulleesi leimatuksi tämän tutkimuksen perusteella. Media toki oikoo usein otsikoissaan, mutta tähän asti yhdessäkään jutussa ei ole ollut asiavirhettä kohderyhmän suhteen. Voit tarkistaa asian www.pumppaa.fi -sivuilta, mistä löytyy kaikki tähän asti mediassa olleet jutut.

Edelleen haluan huomauttaa, että suurin osa ko. ryhmästä EI KÄYTÄ mitään dopingaineita treeninsä tehostamiseen. Myös tämän asian tuon aina itse esille, kun aletaan puhua ilmiön yleisyydestä. Kuitenkin: näyttää siltä, että dopinginkäyttö ko. ryhmässä on LIIAN yleistä, eikä ainakaan laskusuunnassa, joten sikäli tätä asiaa on nyt vähän puitava myös julkisesti, vaikka näin arkaluontoisen asian kyseessä ollen siinä onkin omat ongelmansa. Ja tästä hyvin monet minua viisaammat tahot ovat kanssani ihan samaa mieltä!

Toivoit myös, että kunpa tehtäisiin oikein kunnollinen väestötutkimus tästä asiasta. Minäkin toivon sitä - ja myös tämän tuon aina esille, kun minulta kysytään ilmiön yleisyydestä. Kaikki mitä sanon, ei kuitenkaan päädy aina juttuihin, jotka julkaistaan.

M&M voi toki järjestää oman tutkimuksensa, ja voin vaikka antaa em. tutkimuksessa käytössä olleen kyselylomakkeen Samin käyttöön. (Sekin löytyy www.pumppaa.fi -sivuilta.) Sen tuloksilla ei kuitenkaan tule olemaan mitään tekemistä jo nyt toteutetun tutkimuksen kanssa, vaikka se varmasti olisi kiinnostavaa toteuttaa. Myös minä tutustuisin mielelläni sen tuloksiin. Ainoastaan väestötasoisella tutkimuksella voi yrittää oikaista nyt saatuja tuloksia. Pelkäänpä kuitenkin, että yleisyyden osalta nuorten miesten kohdalla tulokset saattavat olla hyvinkin saman suuntaisia, kuin nyt näyttää, samoin sisällöt kaikkien osalta.

Toki varsinaisia kysymyksiä voisi vielä jatkossa vähän miettiä, ja ainakin lisätä seuraavan kysymyksen, joka harmikseni jäi pois nyt tehdystä kyselystä:

Millaisella salilla treenaat?
a. Kunnallisella kuntosalilla
b. Yksityin yrittäjän ylläpitämällä kaupallisella salilla
c. Johonkin kuntokeskusketjuun kuuluvalla salilla


2. Seuraavalle tilastonikkarille:

Oletuksesi ei saanut kannatusta tieteellisessä ohjausryhmässäni, mutta toki tuokin on mahdollista. Mistäpä sitä lopulta tietää. Ihmistutkimuksen tekeminen ja varsinkin vastausten mittaaminen on aina hankalaa ja tulkinnallista. Tutkimusten toteuttamiseen liittyvistä ongelmista huolimatta tutkimuksen tekeminen on monissa tapauksissa parempi kuin pelkkä mutu-olettelu. Tutkimusetiikka on hyvin tärkeässä roolissa aina, kun ihmistä tutkitaan, ja se on tässäkin tutkimuksessa ollut keskeinen pohdinnan kohde koko prosessin ajan.


3. Viimeiselle anonyymille:

Wadan lista ei tosiaankaan ole keskeisellä sijalla tässä tutkimuksessa. Suomen laissa kriminalisoidut aineet (lista löytyy myös www.pumppaa.fi -sivuilta) ovat, mutta tuolla listalla mainittujen lääkkeiden lisäksi mielestäni myös

efedriini ja klenbuteroli, koska molemmat jälkimmäiset aineet ovat

a. vahvoja reseptilääkkeitä, joita pitäisi voida käyttää ainoastaan lääkärin määräämällä reseptillä ja hankkia ainoastaan apteekista, mutta suurin osa niiden käyttäjistä hankkii ko. lääkkeet laittomia reittejä eli tukee tällä hetkellä aivan liian hyvin kannattavaa rikollista toimintaa Suomessa,
b. joita käytetään kohderyhmäni keskuudessa kehonmuokkaamistarkoituksessa liikaa väärin eli todella runsaina annoksina - siis sellaisia määriä, joita lääkäri ei koskaan määräisi kenellekään sairauden hoitoon, ja
c. ennen kaikkea: joiden väärinkäytöllä on todella vakavia terveydellisiä haittavaikutuksia.

Siltä varalta, että keskustelu ei enää jatkuisi, haluan kiittää tässä yhteydessä kaikkia keskusteluun jo osallistuneita. Tämä on ollut hyvin kiinnostavaa, vaikka kritiikin osalta ei nyt tullutkaan minulle mitään uutta esille. Otan tästä kuitenkin ainakin sikäli opikseni, että jatkossa minun on tuotava julkisissa keskusteluissa edelleen selkeämmin esille niitä seikkoja, joita tässäkin keskustelussa olen joutunut monta kertaa tarkentamaan.

Hyvää treenisyksyä kaikille!

Anonyymi kirjoitti...

"Media toki oikoo usein otsikoissaan, mutta tähän asti yhdessäkään jutussa ei ole ollut asiavirhettä kohderyhmän suhteen."
Kyllä TS:n jutussa yleistetään aika huolella kuntoilijat ja kuntosalikävijät. Oikoi media tai ei. Tutkimuksen kohderyhmä on ollut ihan väärä, jos tulosta halutaan yleistää. Yhdellä palstalla tehty tutkimus koskee vain sen palstan lukijoita. Tilastojen esille tuominen on perusteltua, koska se kertoo nimen omaan tutkimuksen kohderyhmästä, joka on siis tietynlaista marginaalista ääriryhmää kuntosalilla harjoittelevien keskuudessa. Pelkästään sen johdosta tulosta voidaan pitää epäluotettavana, eikä se voi olla ainakaan perustana mihinkään väitöstutkimukseen. Herää vain kysymys, oliko tutkimustuloksen kerääminen ääriaineistosta harkittu tarkoituksella, jotta saadaan tietynlainen tutkimustulos, jotta saadaan RAY mukaan projektikustannuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Alkaa olla melkoista toistoa jo, mutta kun kerran aloitin kommentoinnin, niin jatketaan nyt vielä hetki:

Kuntoilijoista ja kuntosalikävijöistä ja em. ryhmien määrittelyistä sekä median tavasta käyttää noita käsitteitä kirjoitin jo personal trainerin jälkeen kirjoittamassani kirjeessä.

Toisessa kirjeessäni Samille kerroin, että kyselytutkimus on vain osa väitöstyöni tutkimusaineistoa.

Kolmannessä kirjeessäni Samille kerroin, että kulttuurintutkimuksen piirissä internet kasvattaa suosiotaan. Internetissä hankitusta aineistosta on tehty myös ihan väitöstasoistakin tutkimusta jo tätä tutkimusta ennen.

Ja vaikka RAY rahoittaa Nuoret, liikunta ja doping -nimistä selvittämis- ja kehittämisprojektia, niin tätä väitöstyötä teen kyllä ihan normaalien tieteelliseltä tutkimukselta vaadittavien eettisten periaatteiden mukaan siinä rinnalla. Projektille olisi varmasti riittänyt asian vähempikin selvittäminen, mutta kun huomasin, että kyse onkin yllättävän isosta ja hankalasta, mutta samalla hyvin kiinnostavasta ja varsin vähän tutkitusta aiheesta, niin päätin ryhtyä toimeen oikein kunnolla. Ehdotus väitöstyöhön ryhtymiseen tuli Jyväskylän yliopistolta, ja siihen sitten tartuin. Projektin työajan sisällä on toteutettu vain kysely ja aineistoraportti, kaiken muun olen tehnyt omalla ajallani. Tällä hetkellä teen tutkimustyötä Urheiluopistosäätiön myöntämällä apurahalla, mutta vuodenvaihteen jälkeen palaan taas projektin käytännön töiden pariin. Vuosi on siis vielä jäljellä, ja sen käytännön tavoitteet voi käydä tsekkaamassa www.pumppaa.fi :stä alasivulta "tavoitteet".

Kunto Kortilla kirjoitti...

Ehdin kuin ehdinkin lukemaan kaikki viikonlopun aikana tulleet postit. Hyvää keskustelua. Olen yllättynyt siitä, että tätäkin blogia joku oikeasti lukee ja vielä haluaa sanoa myös painavan sanansa.

Kaikilla osapuolilla on mielestäni ollut perustellut näkemyksensä eikä tässä kukaan ole oikeassa tai väärässä. On vain kyse näkökulmista, mielipiteistä ja kerronnasta.

Mielestäni oli hyvä, että joku toi esille sen, että doping terminä ei periaatteessa edes sovi kuntoiluun, koska doping terminä kuuluu kilpaurheiluun. Onko Red Bullin juominen ennen treeniä suoritusta parantava toimenpide? Mahdollisesti. Onko se dopingia? Mahdollisesti. Onko siitä kuntoilijalle terveydellistä haittaa tai hyötyä. Mahdollisesti. Onko se laitonta? Ei varmasti.

Jokainen kuntoilija voi siis hyvällä omatunnolla jatkaa energia- ja palautusjuomien ja -patukoiden popsimista ennen ja/tai jälkeen harjoituksen ja jopa niiden välissä. Se ei tee kuntoilijasta rikollista tai douppaajaa. Wadan listalla olevia aineita löytyy esimerkiksi tavallisista flunssalääkkeistäkin, eikä niidenkään nauttiminen tee kuntoilijasta douppaajaa. Kannattaako flunssassa harjoitella, on toinen asia.

En halua mitenkään vähätellä doping- tai huumausaineongelmaa, mutta pidän molempia yhä pienen marginaaliryhmän ongelmina, joihin on syytä tietysti puuttua. Myös alkoholi, tupakka ja nuuska voidaan niputtaa samaan ryhmään. Niitäkin voidaan käyttää ja myydä väärin, yltiöpäisesti tai jopa laittomasti.

Kaikki edellä mainitut perustuvat kuitenkin täysin omaan valintaan. Jokainen voi itse valita, kuinka terveellistä elämää halua elää. Kukaan ei pakota juomaan alkoholia, käyttämään huumeita, tupakoimaan, nuuskaamaan, käyttämään kiellettyjä lääkeaineita tai juomaan kahvia.

Saa nähdä, aiheuttaako mikään blogiteksti jatkossa näin paljon keskustelua...

Anonyymi kirjoitti...

Vielä tuosta doping -sanasta. Se on tosiaan hankala. Kiinnostuneille luettavaksi pätkä, joka on osa tutkimukseni vielä keskeneräistä ja julkaisematonta teoreettista viitekehystä:

Sana "doping" on johdos eteläafrikkalaisen alkuasukasheimon kielen sanasta "dop" tai "doop", jolla viitattiin uskonnollisissa menoissa ja sotakunnon terästämiseksi nautittuun alkoholipitoiseen juomaan. Englannin kieleen sana "dope" ilmaantui 1880-luvulla. Silloin dopingilla tarkoitettiin kilpahevosten lääkinnässä käytettäviä oopium-pohjaisia huumaavia kipulääkkeitä tai huumevaikutteista tupakkaa. (Siukonen 1982, 11 & Voy 1991, 5.) Aiemmin dopingaineita käytettiin pääasiassa juuri ennen kulloistakin h-hetkeä. Dopingilla pyrittiin parantamaan suorituskykyä välittömästi (Pänkäläinen 1993, 15–16).

Viime vuosikymmenen alussa "doping" määriteltiin Kansainvälisen olympiakomitean mukaan seuraavasti: ”Dopingia on urheilijalle annettu tai urheilijan käyttämä, mikä tahansa elimistölle vieras aine sekä fysiologinen aine ylimäärin käytettynä tai epänormaalilla tavalla elimistöön annettuna, jos ainoana tarkoituksena on parantaa urheilijan kilpailusuoritusta keinotekoisella ja epäreilulla tavalla.” (Pänkäläinen 1993, 22). Suomen Antidopingtoimikunnan internet-sivuilta löytyvän antidoping -sanakirjan mukaan ”doping on kemiallisten aineiden tai muiden lääketieteellisten menetelmien käyttämistä urheilusuorituksen parantamiseksi. Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin.” (http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=F93F2651-5AE5-4289-A3BE-C9AFD33CF035).

Voidaankin todeta, että dopingilla on aikojen alusta alkaen tarkoitettu fyysisen suorituskyvyn kemiallista tehostamista ja kilpailuedun hankkimista muihin nähden. Nykyään erilaisten Maailman antidopingtoimiston eli WADA:n listaamien lääkeaineiden (http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/2007_List_En.pdf) käytön rinnalla rangaistavaksi dopingiksi luetaan myös kiellettyjen menetelmien käyttö, dopingtestauksen vältteleminen, pakoilu tai siitä kokonaan kieltäytyminen, annetun näytteen manipulointi, sekä dopingin käytön edistäminen esimerkiksi hallussa pitämällä, myymällä tai salakuljettamalla dopingaineita (http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=36A9FCFC-DFFF-445D-9E07-C81090887B6A).

Tässä tutkimuksessa käsitteillä "kehoa muokkaavien lääkeaineiden käyttö" ja "doping" tarkoitetaan samaa asiaa. Pidempää muotoa käytetään pääsääntöisesti niissä kohdissa, joissa halutaan korostaa lääkeaineiden käytön ensisijaista tavoitetta, ja lyhyempää muotoa silloin, kun puhutaan ilmiöstä yleisemmin. Myös kohderyhmän keskuudessa ilmiöstä käytetään yleisesti sanaa doping, vaikka sen juuret ovatkin kilpaurheilussa. Katukielinen sanamuoto "douppaaminen" on sen sijaan käytössä lähinnä kilpa- tai huippu-urheiluun liittyvissä keskusteluissa. Dopingin lisäksi kohderyhmän käytössä ovat muiden muassa sen itse kehittelemät slangisanat "roinaus" ja "kuurittelu". Roinaamisen kantasanana voidaan pitää englannin sanaa roid, jolla tarkoitetaan anabolisia steroideja. Kuurittelulla taas viitataan tyypilliseen tapaan käyttää dopingaineita kuuriluontoisesti. Näitä slangisanoja ei kuitenkaan käytetä tässä tutkimuksessa kuin yksittäisissä suorissa lainauksissa.

Itse löysin tämän blogin ääreen ihan sattumalta, mutta luulenpa, että tämän keskustelun johdosta blogiasi luetaan, Sami, jatkossa yhä kiinnostuneemmin ja aktiivisemmin. Lisäksi uskon, että tästä keskustelusta on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa, ja enemmän iloa kuin murhetta, niin sinulle ja M&M:lle kuin keskusteluun osallistuneille ja sen lukijoillekin. Vaikka lokakin on lentänyt, niin joukossa on ollut ihan laadukastakin pohdiskelua ja hyviä kysymyksiä aiheesta. Mukavampaahan tietysti olisi, että asiasta voitaisiin puhua vähän "sivistyneempään sävyyn" ja omilla nimillä, mutta käy se näinkin. En jaksa ottaa nokkiini - se olisi energian haaskausta!

Kiitos ja kumarrus:-)

Anonyymi kirjoitti...

Terveisiä Hämeestä:
http://www.hameensanomat.fi/Article.jsp?article=62868&main=22

Anonyymi kirjoitti...

moi!

itse aktiivisesti harrastan punttisalia. 6 kertaa viikossa.
ja omasta kokemuksesta voin sanoa että näitä douppaajia on nykyään todella paljon, salin aktiivi kävijöistä varmaan joka neljäs tai viides douppaa.

ja huippu urheilu tasolla on varma homma että siellä ei kukaan ilman kiellettyjä aineita ole eikä pärjää, melkeen lajissa kuin lajissa. niillä jotka ei kiinni jää on vaan paremmat aineet ja paremmat lääkärit!

Anonyymi kirjoitti...

On kyllä vaikea käsittää ulkopuolisena tuota douppareiden "ajojahtia". Sikäli kun se ei ole valtakunnallinen ongelma, ja suurin osa näistä "laatikkoleuoistakin" on normaaleja ihmisiä jotka käyvät töissä ja maksavat laskunsa. Toisin kuin esim. narkit.

Anonyymi kirjoitti...

Eli rikkolliset, jotka käyvät töissä ja maksaa laskunsa, jätetään rauhaan? Mieti nyt uudelleen, miksi niitä lääkeaineiden väärinkäyttäjiä pitää jahdata samalla tavalla kuin muita lain rikkojia.

Anonyymi kirjoitti...

Kas niin. Aikaa on kulunut jo yli vuosi, mutta ajattelin vielä palata tämän blogin ääreen sen verran, että kerron, että lisensiaatintyöni on nyt tarkastettu ja esitetty hyväksyttäväksi Turun yliopiston sosiologian laitoksella 24.10.2008. Työ löytyy kokonaisuudessaan myös netistä osoitteesta www.pumppaa.fi , ja suoraankin linkistä http://www.eoph.fi/images/nudop/lisurikokonaisuus.pdf . Otan mielelläni vastaan kommentteja työstä ja projektista edelleen sähköpostiosoitteessa tuuli.salospohja [at] eoph.fi.