tiistai 25. helmikuuta 2014

Kuntosaleilla ei ole villit työehdot

Päivän Helsingin Sanomat kirjoitti, kuinka kuntosaleilla on villit työehdot. Olen toimittajan kanssa eri mieltä. Kuten joka alalta, myös meidän alalta löytyy sellaisia, jotka viis veisaavat työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan. Onneksi markkinat ravistavat sellaiset toimijat pois kuvioista, osan nopeasti, osan ajan kanssa. Etuoikeuteni on ollut urani aikana tutustua pääasiassa näihin fiksumpiin alamme työnantajiin.

Olen toiminut kuntoklubin johtajana/omistajana vuodesta 1999 asti. Toukokuussa tulee 15 vuotta täyteen. Minulle on aina ollut tärkeää, että työntekijät viihtyvät ja heille maksetaan heidän työstään riittävän hyvä korvaus, riippumatta toimenkuvasta. Tiedän, että alalla on paljon erilaisia palkkausmalleja ja tiedän myös sen, että selkeästi suurin osa ohjaajista ovat erittäin tyytyväisiä ansiotasoonsa, meillä ja muuallakin. Toki aina löytyy myös poikkeuksia, erinnäisistä syistä.

Olen ohjannut ryhmäliikuntaa viidentoista vuoden ajan. Parin sadan tunnin joogikoulutuksenkin kävin omalla vapaa-ajallani ja omalla kustannuksellani. Minulla on varsin selkeä näkemys siitä, mitä ryhmäliikunnan ohjaaminen vaatii ja mikä on siitä maksettava oikea korvaus. Nähdäkseni liikunta-alalla kaikkia yli 20 euron tuntipalkkoja voidaan pitää jo vähintään kohtuullisina, koska sillä pääsee mukavaan kuukausiansioon jo 20 viikkotunnilla. Ei sillä varmaan rikastumaan pääse, mutta varsinaisia töitä tehdään tuossa mallissa vain puolet normaalista työajasta. Meillä tuo tuntipalkka on huomattavasti enemmän.

Yleisesti voidaan ajatella, että työntekijä voi tehdä ryhmäliikuntaohjauksia keskimäärin neljä päivässä. Tällöin on perusteltua, että ohjauksesta saatava korvaus vastaa vähintään kaksinkertaista palkkaa, verrattuna esimerkiksi asiakaspalvelutyöhön tai muuhun kokoaikaiseen työhön, jota voi tehdä kahdeksan tuntia päivässä. On huomattava, että suinkaan kaikki ohjaustilanteet eivät ole fyysisesti erityisen rasittavia tai rasittavia lainkaan. Ohjaajalla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa ohjattavan tunnin henkilökohtaiseen rasitustasoon.

Työntekijä saa esimerkiksi edustamallani klubilla aina työsopimuksessa sovitun palkkansa, riippumatta asiakkaiden lukumäärästä. Ohjaaja saa palkkansa, vaikka tunnille ei tulisi yhtään osallistujaa. Saan nuo myös kotipaikkani klubilla, jossa ohjaan pari tuntia viikossa. Mielestäni sen kuuluu olla niin, vaikka ymmärrän hyvin, että palkka voisi ainakin osittain koostua myös osallistujien pääluvun mukaan. Työntekijä itse hyväksyy tuon palkkausmallin, jos ja kun allekirjoittaa sellaisen sopimuksen. Mitä muita aloja keksitte, jossa työntekijän palkka määräytyy joko osittain tai kokonaan asiakasmäärän mukaan?

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan meillä aina työaikalain mukainen, 100 % korotus. Jos joku yrittäjä rikkoo näin selkeää lakia, sitä tuskin korjaa mikään työehtosopimuskaan. Työaikalain mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla, työnantajan käytettävissä. Kuten yleisesti muillakin aloilla, lisiä ei lasketa työaikaan eikä niistä makseta sunnuntai- tai arkipyhäkorvausta. 

Ryhmäliikuntatunteja myös valmistellaan, siis suunnitellaan, mitä sitä tänään, huomenna tai ensi viikolla ohjaisi. Työntekijä valmistelee ohjauksensa haluamallaan tavalla, haluamassaan paikassa ja haluamallaan ajalla, työnantajan direktio-oikeuden ulkopuolella, jolloin valmistelua ei erikseen kirjata työaikakirjanpitoon, sen luonteen vuoksi. Minä teen tuon valmistelun kotona, kun sille päälle satun. Työnantajalla ei ole mitään mahdollisuutta seurata tai kontrolloida valmisteluun tarvittavaa aikaa tai valmistelun ajankohtaa. Tämän johdosta valmistelusta maksettava lisä ja sen maksu on kytketty pidettyihin ryhmäliikuntaohjauskertoihin tai tuntinimikkeisiin. Valmistelun määrä vaihtelee eri tuntinimikkeiden välillä olennaisesti, joten valmistelusta maksettava korvaus on arvioitu eri nimikkeiden mukaan. Valmistelun osuus ei nähdäkseni voi perustellusti ikinä ylittää varsinaisesta ohjaustyöstä maksettavaa korvausta, vaan se voi olla vain jotain osuuksia varsinaisesta tuntipalkasta. 

Ohjaajamme eivät missään olosuhteissa joudu itse hoitamaan sijaisia sairauksien ajalle, vaan sen tehtävän hoitaa klubillamme ryhmäliikuntavastaava. Samoin toimitaan kotipaikkani klubilla, jossa ei tietääkseni ole peruttu yhtään tuntia kymmenen vuoden aikana. Luit oikein, ei yhtään ja viikkotunteja on sadan paikkeilla. Varmasti hyvää asiakaspalvelua.

Pitkästä liikunta-alan kokemuksesta totean tuohon Helsingin Sanomien kirjoitukseen, että tuossa lienee pitkälti kyse yksittäisen ohjaajan tuntemuksista tai yksittäisen klubin olosuhteista, eikä lainkaan koko alaa koskettavasta ongelmasta. Tuota kuvastaa myös tarinan kertojan nimettömyys. Minua kiusaa tässä erityisen paljon se, että joku on valmis anonyymisti mustamaalaamaan alaa, jossa oikeasti pidetään työntekijöistä hyvää huolta.

Tästä asiasta käytiin vilkasta keskustelua myös sosiaalisessa mediassa, kun kyseinen toimittaja etsi haastateltavia, jopa hieman provokatiivisessa ilmoituksessaan. Mahdollinen työehtosopimus ei nähdäkseni tuo pöytään mitään sellaista, mistä ei työsuhdelaissa olisi jo määrätty, ei työnantajan eikä työntekijän näkökulmasta. Jos joku klubi nyt rikkoo työsuhdelakeja, se rikkoo myös työehtosopimusta. Olenkin usein kysynyt näissä keskusteluissa, että mitä kukin kokee työehtosopimuksen tuovan lisää tai vievän pois, jos sellainen tehtäisiin kuntokeskusalalle. En ole koskaan saanut vastausta - keneltäkään. Yksi asia on vain varma, joku työntekijäjärjestö voisi saada lisää jäseniä.

Liikunta-alalla on pääsääntöisesti mukava työskennellä ja tällä alalla on mahdollisuus päästä hyviin ansioihin, pelkästään ryhmäliikuntaakin ohjaamalla. On totta, että meistä mahdollisesti jokainen toivoo aina saavansa enemmän palkkaa, mutta voin vakuuttaa, että palkkataso ja työolosuhteet ovat klubillamme - ja alalla yleensä - varmasti hyvällä tasolla. Minä voin allekirjoittaa isosti tuon loppuun valitsemani ajatuksen.

Se, että ohjaaja myy työsuhteen sijaan palvelujaan oman toiminimensä tai yrityksensä lukuun, on täysin oma tarinansa. Siitä ehkä joskus toiste.
Valitse työ, jota rakastat, niin sinun ei tarvitse tehdä päivääkään töitä.
~ Confucius