perjantai 25. toukokuuta 2007

Miehet kuntoon

EVA RAPORTTI ”Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet” osoittaa, että suomalaisten kunto heikkenee hälyttävällä vauhdilla. Kehitys on huolestuttava niin kansantalouden kuin yritysten kannalta. Raportin on kirjoittanut EVA-kumppani ja Nuori Suomi ry:n kehityspäällikkö Petteri Laine.

Raportin mukaan miehet ovat historiallisen huonossa kunnossa. Mutta niin ovat naisetkin. Huolimatta siitä, että iso osa yrityksistäkin tukee jo työntekijöidensä liikuntaa, vastuu liikunnasta on silti ihmisellä itsellään, kuten raportissa todetaan. Työikäisten huono kunto ei vielä välttämättä näy yksittäisissä yrityksissä niin vahvasti kuin se näkyy terveydenhoitosektorilla. Yritykset eivät voi - eivätkä halua - pelastaa suomalaisten heikentyvää kunto yksin. Talkoisiin tarvitaan vanhempia, koulua ja harrastuksia, jotka opettavat ihmiset liikkumaan sekä tietysti myös valtiovaltaa, edellä mainittujen tukitoimissa.

Huono kunto kehittyy yleensä hitaasti ja huomaamatta tai sairauden aiheuttamana. Ehkä jokainen meistä kuvittelee olevansa paremmassa kunnossa, mitä todellisuudessa on. Laine on valinnut raportissaan kulmakiviksi kolme muuttujaa: fyysinen kunto, ravinto ja ajankäyttö. Muita muuttujia, kuten päihteitä raportissa ei tarkastella. Oikein valittu ravinto ja liikunta ovat tehokkain yhdistelmä liikalihavuutta vastaan. Ravintotottumukset opitaan jo lapsena ja lapsuusiän lihavuus johtaa useimmissa tapauksissa myös aikuusiän lihavuuteen. Einesten ja puolivalmisteiden määrä kasvaa koko ajan ruokapöydissä. Niiden sisältämä piilorasva ja nopeiden hiilihydraattien määrä vaikeuttaa painonhallintaa ja pahentaa varsinkin lasten ylipaino-ongelmaa. Kouluikäisten ylipaino on jo silmiinpistävää.

Liikunnan harrastaminen on sidoksissa käytettävissä olevaan aikaan. Erityisen suuri ongelma liikunnan suhteen on hyötyliikunnan vähentyminen. Työelämään astuvat nuoret ovat fyysisen kunnon osalta vaikeimmassa asemassa. Ajankäyttö muodostaa lähes ylitsepääsemättömän esteen oman kunnon kohentamiselle. Perheen perustaminen, ensiasunto, uusi työ ja sosiaalinen elämä vie periaatteessa kaiken ajan omalta itseltään. Tämä yhtälö tulee olemaan kohtalokas suomalaisille yrityksille. Työn tekemisen kustannukset ovat jo nyt korkeat, mutta tulevaisuudessa terveydenhuoltokustannusten noustessa nopeaa tahtia, maksaa työn teettäminen Suomessa entistä enemmän. Jos yritysten johto panostaisi yhdessä työntekijöidensä kanssa fyysiseen kuntoon, voitaisiin nimen omaan terveydenhuollon kustannuksissa säästää suuria summia, samalla kun työtehokkuus ja -viihtyvyys kasvaa. Hyvä kunto on ensisijaisesti aina yksilön etu, mutta samalla myös yrityksen mahdollisuus.

Kuinka huonossa kunnossa meidän pitää olla, että herätään ja otetaan terveyshaaste vastaan?

Ei kommentteja: